• Old Ivy, Calera

    Old Ivy Neighborhood, Calera, Alabama 35040

השקעה החל מ-$120,000 המייצרת אקווטי מיידי של כ-$30,000-$25,000 בסיום הבנייה, ותשואה שוטפת של כ-8%-9% מהשכרת הנכס


בתים פרטיים בבעלות פרטית באזור מתפתח עם נתוני סביבה מעולים, גיוון תעסוקתי, בתי ספר איכותיים, הכנסה גבוהה ורמת ציות לחוק גבוהה

נתוני העסקה (דגם 14-4627): השקעה של 124,705$

בית פרטי חד משפחתי
שטח בנוי (117 מ''ר)
שטח מגרש (כ- 600 מ''ר ~)
חדרים (4 חד', 2 חדרי רחצה, 2 שירותים)
חנייה מקורה (35 מ''ר)
נתוני העסקה
עלות כוללת (124,705$)
שווי שוק מוערך בגמר הבניה (כ- $150,000 ~)
אקוויטי בגמר הבניה (20%)
שכירות חודשית ($1,250)
תשואה שנתית נטו (8%-9%)
תשואה מצרפית לשנה= אקוויטי ושכירות (28%)
תשואה מצרפית לשנתיים= אקוויטי ושכירות (36%)

תזרים מזומנים (דגם 14-4627)

תשלום חודשי שנתי
דמי שכירות $1,250 $15,000
ארנונה $83 $996
ביטוח נכס $50 $600
וועד שכונתי $15 $180
חברת ניהול $125 $1,500
הוצאות נוספות צפויות $83 $996
הכנסות נטו לאחר הוצאותו $894 $10,728

נתוני האיזור והשכונה

גירה חיובית (293%)
תפוסה בשכונה (84% בעלות, 8% שכירות)
הכנסה ממוצעת ($100,258)
רמת חינוך (6/10)
רמת ציות לחוק (47% מעל לממוצע הארצי)

הערה חשובה!

כמובן שההערכות והצפי לתשואה שוטפת מדמי שכירות ועלית ערך אינם מהווים הבטחה לתשואה או תשואה מובטחת. 
 
התשואה שתתקבל בפועל מכל נכס היא תוצאה של שוק ההשכרה, שוק הנדל"ן וביצועי הנכס, המושפעים מנתוניו הספציפיים;
 
כדי להקטין עלויות  בלתי צפויות בעת אחזקת הנכס מומלץ לערוך ביטוח מערכות הנכס ( home warranty) לגבי מערכות החשמל, אינסטלציה, החימום וכו'; 
 
השכרת נכס אורכת מספר שבועות וכרוכה בתשלום תיווך.