• Kings Ridge

    Kings Ridge , City Of Tuscaloosa

השקעה החל מ-$150,000 עם צפי תשואה גבוהה מהשכרת הנכס או מימוש מיידי


בתים פרטיים בבעלות פרטית באזור מתפתח עם נתוני סביבה מעולים, גיוון תעסוקתי, בתי ספר איכותיים והכנסה גבוהה

נתוני העסקה (Thistle): השקעה של

בית פרטי חד משפחתי
נתוני העסקה

תזרים מזומנים (Thistle)

תשלום חודשי שנתי

נתוני העסקה (Melbourne): השקעה של

בית פרטי חד משפחתי
שטח בנוי (2,247)
חדרים (4 חדרי שינה , 3 אמבטיות, 3 שירותים)
נתוני העסקה
שווי שוק מוערך בגמר הבניה (214,000$)
שכירות חודשית (1650$)

תזרים מזומנים (Melbourne)

תשלום חודשי שנתי

הערה חשובה!

כמובן שההערכות והצפי לתשואה שוטפת מדמי שכירות ועלית ערך אינם מהווים הבטחה לתשואה או תשואה מובטחת. 

 
התשואה שתתקבל בפועל מכל נכס היא תוצאה של שוק ההשכרה, שוק הנדל"ן וביצועי הנכס, המושפעים מנתוניו הספציפיים;

 
כדי להקטין עלויות  בלתי צפויות בעת אחזקת הנכס מומלץ לערוך ביטוח מערכות הנכס ( home warranty) לגבי מערכות החשמל, אינסטלציה, החימום וכו'; 

 
השכרת נכס אורכת מספר שבועות וכרוכה בתשלום תיווך.