• 4828 Buchli Lane, Lithonia, GA 30038

הבית נרכש באמצעות Safe-Future בחודש מאי 2012 ב-54,900$, דמי סגירה 1,100$, עלות שיפוץ 18,000$, עלויות נלוות 1,015$ כמפורט בדו"ח תזרים המזומנים,ביטוח + ביטוח אחריות מורחב שנה מראש 955$, עלות תמרוץ המתווכת 1,500$, עמלת הקמה לחברת Safe Future 6,500$, סה"כ עלות כוללתשל 84,015$.

בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2003, שטח בנוי 2,332 Sq Ft, 3 חדרי שינה, 2.5 חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם.

ערך כינון ביטוחי, עלות בניית הבית ללא מרכיב הקרקע סה"כ $171,000.

בשנת 2004 הבית נמכר בסכום של $137,900.

סביבת הנכס - אזור המיקוד - גידול של 53% באוכלוסייה מאז שנת 2000. הגיל החציוני– 32.87. הכנסה חציונית של משק בית –$48,650. משקי בית עם ילדים – 39%. שיעור בתים בבעלות – 59.9%, שיעור בתים בשכירות – 27.6%, שיעור בתים פנויים – 12.5%, שווי חציוני של בית באזור המיקוד כ-$86,456, שווי ממוצע באזור המיקוד כ-$104,475 ע"פ מפקד האוכלוסין האמריקאי. אקלים חינוכי – 3/5.