הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $50,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-8.5%-10.5% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1996, שטח בנוי 1,056 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $96,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-9%-10.5% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2005, שטח בנוי 1,275 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $78,500, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-9.5%-10.5% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2006, שטח בנוי 1,477 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $78,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-9.5%-10.5% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2005, שטח בנוי 1,553 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $90,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-9%-10.5% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2003, שטח בנוי 1,741 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שנים וחצי חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $55,500, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-9%-11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2004, שטח בנוי 1,192 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, אחד וחצי אמבטיה, שטח המגרש כדונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $116,500, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-9%-11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1996, שטח בנוי 1,861 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כאחד דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $93,500, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-9%-10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1995, שטח בנוי 1,733 Sq Ft, ארבעה חדרי שינה, שלושה חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $118,800, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-9%-10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2001, שטח בנוי 3,391 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שלושה חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $73,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-10%-11.5% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1998, שטח בנוי 2,211 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $90,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-9%-10.5% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2003, שטח בנוי 1,741 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני וחצי חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $67,800, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-10%-11.5% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2003, שטח בנוי 1,336 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $92,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-10%-11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1999, שטח בנוי1,274 Sq Ft, שני חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם וחצי.