הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $62,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2000, שטח בנוי 1,521 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $45,250, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 9.5%-11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2003, שטח בנוי 1,336 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $66,500, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-10%-11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2003, שטח בנוי 1,496 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני וחצי חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של 57,000$, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1986, שטח בנוי 1,674 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כאחד דונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $86,500, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2005, שטח בנוי 2,690 Sq Ft, ארבעה חדרי שינה, שנים וחצי חדרי אמבטיה, שטח המגרש כאחד דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $57,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2000, שטח בנוי 1,523 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כאחד דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $75,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1999, שטח בנוי 1,570 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כאחד דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $53,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2001, שטח בנוי 1,446 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כאחד דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $92,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-9%-11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2003, שטח בנוי 2,260 Sq Ft, ארבעה חדרי שינה, שלושה חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $58,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1989, שטח בנוי 1,824 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $39,500, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-11%-12% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1995, שטח בנוי 1,500 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $55,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1983, שטח בנוי 1,732 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $49,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-13%-12% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1979, שטח בנוי 2,342 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $72,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2004, שטח בנוי 3,453 Sq Ft, ארבעה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של 75,900$, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-11.5%-10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2002, שטח בנוי 1,770 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $45,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 13% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע,שנת בנייה 1974, שטח בנוי 1,403 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $39,900, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-11.5%-13.5% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1984, שטח בנוי 1,338 Sq Ft, שני חדרי שינה, שני וחצי חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $55,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2002, שטח בנוי 1,300 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $63,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1990, שטח בנוי2,007 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $69,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1999, שטח בנוי 1,565 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של 53,900ִ, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1990, שטח בנוי 2,444 Sq Ft, ארבעה חדרי שינה, שנים וחצי חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של 58,900$, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1989, שטח בנוי 1,474 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של 56,900$, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2000, שטח בנוי 1,410 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני וחצי חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של 54,900$, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2003, שטח בנוי 2,332 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני וחצי חדרי אמבטיה, שטח המגרש כאחד
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של 61,400$, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10%-11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1989, שטח בנוי 1,691 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני וחצי חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשלושה דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $75,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2002, שטח בנוי 1,640 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שנים וחצי חדרי אמבטיה, שטח המגרש כאחד דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $48,200, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-10%-12% ועם פוטנציאל לעליית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2001, שטח בנוי 1,482 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני וחצי חדרי אמבטיה, שטח המגרש כאחד דונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $49,500, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-10%-12% ועם פוטנציאל לעליית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2003, שטח בנוי 1,316 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כאחד דונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $56,200, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-10%-11% ועם פוטנציאל לעליית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1994, שטח בנוי 1,500 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $77,900, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-9%-10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1998, שטח בנוי 2,413 Sq Ft, ארבעה חדרי שינה, שנים וחצי חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $45,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-10%-12% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1980, שטח בנוי 1,600 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כאחד דונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $58,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-10%-12% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1998, שטח בנוי 1,964 Sq Ft, ארבעה חדרי שינה, שלושה חדרי אמבטיה, שטח המגרש כאחד דונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $62,5000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-10%-11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1999, שטח בנוי 1,890 Sq Ft, ארבעה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשלוש דונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $55,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-11%-12% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2003, שטח בנוי 1,976 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $66,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2004, שטח בנוי 2,588 Sq Ft, ארבעה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $60,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת 2002, שטח בנוי 1,620 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $43,500, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1990, שטח בנוי 1,610 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כאחד דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $60,500, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-10%-11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1989, שטח בנוי 1,308 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כאחד דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $65,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-10%-11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2001, שטח בנוי 1,779 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $69,900, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-10%-11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2003, שטח בנוי 1,826 Sq Ft, ארבעה חדרי שינה, שלושה חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $99,900, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-9%-11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2003, שטח בנוי 2,840 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני וחצי חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $69,250, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-10%-9% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2003, שטח בנוי 1,650 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $50,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-10%-11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1992, שטח בנוי 1,700 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שניחדרי אמבטיה, שטח המגרש כשלושה דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $50,199, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1997, שטח בנוי 1,564 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $53,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-10%-11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1992, שטח בנוי 2,758 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe-Future בחודש אוגוסט 2011 ב-$66,000,עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 1997, שטח בנוי 2,010 Sq Ft,ארבעה חדרי שינה, שלושה חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של 53,000$, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2001, שטח בנוי 1,741 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שנים וחצי חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של 59,900$, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2002, שטח בנוי 1,781 Sq Ft, ארבעה חדרי שינה, שנים וחצי חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של 50,900$, עם צפי לתשואה שוטפת של כ-11%-12% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בנייה 2008, שטח בנוי 1,959 Sq Ft, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם וחצי.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $72,404, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 11% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע,שנת בנייה 1999, שטח בנוי 1,904 Sq Ft, ארבעה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $69,446, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 10-12% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע,שנת בנייה 2003, שטח בנוי 2,479 Sq Ft, ארבעה חדרי שינה, שלושה חדרי אמבטיה, שטח המגרש כאחד וחצי דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future cxfuo של $47,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 13% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בניה 1989, שטח בנוי Sq Ft 1,696,שלושה חדרי שינה,שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כאחד וחצי דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של של $36,244, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 15% ועם פוטנציאל לעליית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בניה 1973, שטח בנוי Sq Ft 1,640, שלושה חדרי שנה,שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כ- 2.5 דונם.
הבית נרכש באמצעות Safe Future בסכום של $79,500, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 9% ועם פוטנציאל לעלית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע,שנת בנייה 2002, שטח בנוי 1,556 Sq Ft, ארבעה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כשני דונם.
הבית נרכש באמצעותSafe Future בסכום של $69,000, עם צפי לתשואה שוטפת של כ- 11% ועם פוטנציאל לעליית ערך משמעותית בעתיד. בית צמוד קרקע, שנת בניה 1990, שטח בנוי Sq Ft 1,667, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה, שטח המגרש כדונם וחצי.